Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kérjük, olvasd el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a rendszer használatával elfogadod az itt meghatározott felhasználási feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Levels Média Kft. (továbbiakban Szolgáltató), tulajdonában és üzemeltetésében levő www.minimeeting.hu weboldalon és okostelefonos alkalmazásokon keresztül elérhető MiniMeeting online konferecia rendszer (továbbiakban: Rendszer) igénybevételének és Felhasználók általi használatának feltételeit mutatja be.

A Regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, majd az azt követő kötelező hozzájáruló nyilatkozatok megtételét követően a Felhasználó és az Levels Média Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó a Rendszerben sikeres regisztrációt hajtott végre. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF elfogadása.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a rendszerhez kapcsolódó információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget az esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az elérhető adatok és funkciók tekintetében kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásról található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Regisztráció és a rendszer használatának általános szabályai

A rendszer használatához regisztráció szükséges, melynek során jelszóval védett felhasználói fiók kerül létrehozásra. A regisztrációt kezdeményező személy vagy szervezet ezt követően minden olyan tevékenységért felelős, mely az így létrejött felhasználói fiókhoz köthető.

Tilos többek között olyan anyagokat feltölteni és olyan tevékenységeket végezni, amely

  • használata, birtoklása jogszabályba ütközik, pl. személyiségi jogok sérelme vagy bármely olyan felhasználási mód, ami természetes vagy jogi személyre, szervezetre ártalmasnak minősíthető;
  • pornográf tartalomnak minősül;
  • védjegy alá tartozó, vagy szerzői jog által védett tartalom;
  • mások megszemélyesítését kísérli meg;
  • vírust, kémprogramot, vagy egyéb mások számára káros összetevőket tartalmaz;
  • mások megtévesztésére irányul;
  • kéretlen levélnek tekinthető vagy egyéb nem megengedett hirdetési tevékenységet valósít meg.

A Levels Média Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül eltávolítson bármely felhasználó által feltöltött anyagokat, illetve bármikor indoklás nélkül megszakítsa a felhasználó által végzett tevékenységet.

Résztvevők meghívására és a virtuális konferencia terem használatára irányuló szabályok

A regisztrált felhasználó az általa szervezett eseményekre (meeting, online konferencia, webinárium) külső személyeket (résztvevők) hívhat meg. A szervező feladata, hogy az érintett meghívottakat tájékoztassa arról, hogy részvételükkel magukra nézve is elfogadják jelen felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot. A virtuális konferenciateremben minden résztvevő megoszthatja webkamerájának képét és mikrofon kapcsolatát, így az látható és hallható a többi résztvevő számára. Az így megosztott audió és videó kapcsolatra fentiekben részletezett tartalmi szabályozások egyaránt érvényesek. A meeting vagy webinárium moderátor joggal rendelkező felhasználójának kötelessége jelen szabályzat betartatása, az ezzel ütköző magatartást megnyilvánító résztvevők kitiltása a virtuális konferenciateremből.

Felhasználói profil(kapu) és landing oldalak

A regisztrált felhasználói fiókhoz a rendszer automatikusan generál egy nyilvános kapu oldalt, melynek célja, hogy a felhasználó által létrehozott eseményekhez belépési oldalt biztosítson az arra meghívottak számára. Ez az oldal nyilvános webcímen elérhető. A felhasználó egyedi háttérképpel céglogója vagy profilképe által személyre szabhatja, valamint megjelenítésre kerülhet a fiók tulajdonosának neve. Meeting létrehozása esetén a felhasználó a fiókjából nyilvános landing, vagy belépő oldalt generál az eseményhez, mely minden esetben tartalmazza a fiók tulajdonosának logóját/profilképét és egyedi háttérképét.

A kereskedelmi célú felhasználásról

A Levels Média Kft. nem korlátozza a rendszer kereskedelmi célú, a jogszabályok és jelen szabályozás keretein belüli felhasználását, de nem garantálja, hogy adott időpontban a szolgáltatás elérhető lesz, és nem felel a felhasználót érintő esetlegesen elmaradt haszonért vagy egyéb bárminemű kárért. A Levels Média Kft. semmilyen módon nem vesz részt a kereskedelmi jellegű felhasználást célzó tevékenységben, valamint az abban érintett felek közti megállapodás megkötésében és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi folyamat lebonyolításában.

Szolgáltatás szüneteltetése

A Levels Média Kft. jogosult a rendszer karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Levels Média Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Levels Média Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye.

Adatvédelem

A felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezik a rendszer felhasználásához kötődő adatvédelmi irányelvek, melyek részletesen az alábbi linken érhetők el: Adatvédelem